DOWNLOAD FREE MP3
GOSPELMINDS TELEGRAM

Tope Alabi – Ebami Ki (Lyrics + Free Mp3 Download)

Yes and Amen by Tope AlabiYes and Amen by Tope Alabi
Gospel Songs Mp3

Download Tope Alabi New song titled “Ebami Ki”. Off her newly released Album (Yes And Amen). Check out the Audio and Lyrics below.

DOWNLOAD MP3

LYRICS: Eba Mi Ki by Tope Alabi

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi loore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

(Instrument)

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore eee

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

I know I don’t deserve the love you show to me

Kini mole San o

Afope eeee

Oseto aye mi dara dara o

Ofimi dara ire

Ona ara logba oye kin ki

Oh what kind of faithfulness is this

O Lord Oje olododo simi tinu teyin o

Olore mi alanu mi

Ti ki su o

Moma dupe ore am grateful o

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Your mercy is what am dwelling into

Since I was in my mother’s womb

Olubi to seda tofemi lele

You have been my shield my shelter and light Iwo loto mi bo o

Panpe ona aye koje komumi

Morin lafoni foji koto gegere osomi your bound with me is love

Oluso emi ati aye timoni

Akeni ageni uno royin ye faraye kiwon bami ki o

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Botiwu kogun poto

Botiwu kota poto

Olorun je olododo o

Bowu osa komasa

Bowu okun koma kun

Ododo olorun yoo wa titilia

Botiwu kona jin to

Botiwu ko keda to

Olorun je olododo o

Botiwu kekun pooto

Botiwu kerin pooto

Ododo re olorun yio wa titilia

Oje olododo

Ododo re koma lopin

Oje olotito

Kima e seke bi eniyan o

Oro toba tenu re jade ododo ni

O gbe orore ga ju oruko ara re lo o

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Kosi lakoja ti o mo Iji unja loko jesu sun orori

Ojo gbo Lori Sara

Pelina unfi Hannah serin rin

Botiwu kojo peto

Keniyan gbagbe re to

Lati nu agbo eran

Amu Dafidi kekere kowa joba Oje olododo Ododo re koma lopin

Oje olotito koma ise eniyan

Kole gbagbe lai

Oro toba tenu re jade

Odoni ogbe orore ga ju oruko arare lo

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

Emabaki ooo

Emabaki aa aha

Oba tose mi lore

Emabaki ooo

Emabaki aaaa

Oba tose mi lanu o

[END]

Follow Us Twitter | Like Our Facebook Page | Follow Us On Instagram

Leave a Reply